Endüstriyel Hizmetler

Özellikle HES projeleri ve karayolu inşaatları gibi doğal yapıların şekillendirilmesini gerektiren işlerde verilen bir hizmettir. Çalışma alanının üst kısımlarında, çalışma güvenliği için risk arz edecek kaya ve taşların tesbiti, topografik uygulamanın elverdiği stabil zemine ulaşılıncaya kadar ortamdaki kaya, taş, çarşak, pasa vb. gibi tehlike unsurlarının güvenli bir şekilde tasviyesi işlerini içerir. Duruma göre patlayıcı yerleştirilmesi de gerekebilir.