Montaj ve Bakım

Yüksekte ya da askıda montaj ve tamir gerektiren hallerde, yerleştirmenin ve montajının yapılması ile tamamlanan süreçlerden oluşur. Zamanın ve yerin kısıtlı olduğu durumlarda, mevsimsel ve meteorolojik koşulların çok kısa sürede operasyon yapılmasını gerektiği işlerde çok etkin bir hizmettir. Özellikle vinç ve iskele kurulumu gibi geleneksel yöntemlerle yapılan karşılaştırmalarda (adam/gün ve iş bitim süreleri bazında) çözüme çok kısa sürede ulaştıran bir seçenektir.

Bina, köprü, kule ve viyadük gibi yapıların genelindeki bakım ve parça yenileneme işlerini kapsar. Baca, anten, paratoner gibi, inceleme gerektiren farklı üst yapılar içinse, iş çevresini geniş ölçekte etkileyen vinç, iskele gibi geleneksel çözümleri en aza indirgeyerek, hızlı ve etkin bir şekilde yapılan müdahaleleri içerir.


Gözlem ve raporu istenilen bölge ya da yapıya, en hızlı ve güvenli şekilde ulaşılıp, tesbiti istenen konuyla ilgili gözlem, görüntüleme ve ölçüm hizmetlerinin verilmesidir. Gerektiği hallerde, raporlama uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilir ya da veriler kurumunuza teslim edilerek iş tamamlanır.